+385981933015 info@energoatest.hr

Što je zrakopropusnost? Zrakopropusnost je strujanje zraka kroz omotač zgrade, do čega dolazi radi poroznog omotača zgrade, propusnih fuga ili zbog pukotina. Svako strujanje zraka kroz omotač zgrade uvelike utječe na  energetsko svojstvo zgrade.

Za Vas vršimo ispitivanje zrakopropusnosti!
Obratite nam se s povjerenjem!

E-mail: info@energoatest.hr

Telefon: +385 98 19 330 15

Da bi se utvrdila zrakopropusnost građevine, potrebno je provesti ispitivanje. Najpoznatije je ispitivanje pomoću ispitnog uređaja s ventilatorom poznatiji pod nazivom blower door test. Navedeni uređaj se sastoji se od okvira s nepropusnim platnom, od ispitnog ventilatora i upravljačke jedinice.

Ispitivanje zrakopropusnosti daje nam podatak o stanju omotača zgrade te se kombinirano s IC termografijom može dobiti kvalitetna ocjena omotača zgrade. Ispitivanje zrakopropusnosti investitoru služi kao potvrda zadovoljavanja propisanih zahtjeva, izvoditeljima radova, kao i kupcima, kao potvrda kvalitete izvedenih radova.

Svrha određivanja zrakopropusnosti

  • ono je dokaz stvarne zrakopropusnosti ovojnice zgrade
  • tako se vrši kontrola kvalitete izvedbe
  • ono je dokaz da je izvedeno stanje jednako projektiranom
  • tako se daje uvid u razliku u kvaliteti prije i nakon energetske obnove
  • tako se omogućava pronalazak mana i neispravnosti te njihovo uklanjanje u što ranijoj fazi izvođenja

Zahtjevi i metode ispitivanja zrakopropusnosti omotača zgrade

Zahtjevi za zrakonepropusnost navedeni su u Tehničkom propisu o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u  zgradama, kao i zahtjevi za mjerenje zračne propusnosti građevine sukladno normi HRN EN 13829; 2002  (Toplinske značajke zgrada; Određivanje propusnosti zraka kod zgrada, Metoda razlike tlakova).

Sukladno Tehničkom propisu o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama, ispunjavanje zahtjeva o zrakonepropusnosti dokazuje se i ispitivanjem na izgrađenoj građevini sukladno normi HRN EN 13829:2002 i to metodom određivanja A:

– za višestambene zgrade zahtjevi moraju biti zadovoljeni za svaki stan,
– za nestambene zgrade zahtjevi se odnose na omotač grijanog dijela građevine

Za razliku tlakova unutarnjeg i vanjskog zraka od 50 Pa, izmjereni tok zraka sveden na volumen grijanog zraka, ne smije biti veći od:

– n 50=3,0  h-1 kod zgrada bez mehaničkog uređaja za provjetravanje
– n 50=1,5 h-1 kod zgrada s mehaničkim uređajem za provjetravanje

Europska norma HRN EN 13829:2002 predviđa uporabu mehaničkog uređaja za postizanje razlike tlaka, te navodi dvije metode ispitivanja: metodu A i metodu B.

Za Vas vršimo ispitivanje zrakopropusnosti!
Obratite nam se s povjerenjem!

E-mail: info@energoatest.hr

Telefon: +385 98 19 330 15

Razlika kod pojma zatvoreno (kod metode A) i zabrtvljeno (kod metode B) jest u tome da se kod zabrtvljenih otvora koristi dodatno sredstvo za brtvljenje.

Kod ispitivanja zrakopropusnosti potrebno je da:

– sustav grijanja s korištenjem unutrašnjeg zraka bude isključen
– otvoreni kamini i peći budu očišćenje od pepela i zatvorene
– mehanička ventilacija (i klimatizacijski sustav) bude isključen
– odvodni sifoni budu napunjeni vodom.

Review for Usluga
5/5