+385981933015 info@energoatest.hr

Propisi

Katalog zakona i propisa :

Propisi na snazi temeljem Zakona zaštiti na radu:

Propisi koji će se primjenjivati do dana stupanja na snagu propisa iz članka 103. stavaka 3., 4. i 5. Zakona o zaštiti na radu (NN, br. 71/14):

Do stupanja na snagu novih propisa primjenjivat će se:

Tehnički propisi za električne instalacije: